Priznavanje pravice do brezplačnega vrtca za drugega in vsakega nadaljnjega otroka od 1. 9. 2021 dalje

 Novost:

  • Starši, ki imajo v vrtec vključena hkrati dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni.mlajšega otroka oproščeni.
  • Starši so oproščeni plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu (npr. tretji otrok je edini v vrtcu, starejša dva sta že v osnovni šoli).

Splošno pravilo določanja znižanega plačila vrtca:

Prvo rojeni otrok je prvi otrok (starši plačajo za vrtec v višini znižanega plačila v %, ki jim je določen z odločbo CSD);

Drugo rojeni otrok je drugi otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, če je mlajši otrok v vrtcu skupaj s starejšim otrokom);

Tretji in nadaljnji rojeni otrok je tretji, četrti in vsak nadaljnji otrok (starši so plačila za vrtec oproščeni, četudi ni hkrati v vrtec ključen njegov sorojenec). 

Potek oprostitve plačila:

Staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca za otroke, ki so vključeni v vrtec (v času veljavnosti odločbe ni prišlo do nobenih sprememb), ni treba vlagati novih vlog. Pravica do brezplačnega vrtca se jim bo priznavala neposredno na podlagi zakona do izteka veljavnosti odločbe. CSD jim bo posredoval pisno obvestilo o novih oprostitvah plačila vrtca, vrtci pa bodo podatek iz obvestila prejeli preko aplikacije CEUVIZ.

 – Starši, ki se jim je odločba iztekla z dnem 31. 8. 2021, bo CSD po uradni dolžnosti odločil o podaljšanju pravice.

– Starši, ki so otroke na novo vključili v vrtec s 1. 9. 2021, so morali vlogo oddati v mesecu avgustu, da jim bo pravica do znižanega plačila vrtca priznana s 1. 9.2021. Opozarjamo, da morajo starši vlogo za znižano plačilo vrtca kljub dejstvu, da zakon za tretjega otroka določa tim. brezpogojno brezplačnost, še vedno oddati vlogo na CSD, da jim izda odločbo.

(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost