Sodelovanje s starši

Sodelovanje med starši in vrtcem temelji na skupnem cilju omogočiti optimalno vzgojo in razvoj otroka ter srečno in zdravo otroštvo. Zato je dobro, partnersko sodelovanje med starši in vzgojitelji zelo pomembno. Naše sodelovanje temelji na spoštovanju in upoštevanju staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj.

Oblike sodelovanja s starši:

a) Skupna in skupinska srečanja:

 • informativni sestanek za starše novincev
 • roditeljski sestanki (skupni in oddelčni)
 • strokovna predavanja za starše

b) Individualne oblike sodelovanja:

 • pogovori s starši ob vpisu otroka v vrtec
 • izmenjava informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci ob prihodu in odhodu otrok
 • mesečne pogovorne ure
 • vključevanje staršev v učno-vzgojni proces po načrtu oddelka
 • osebna sporočila staršem na zloženkah, pisnih obvestilih

c) Neformalne oblike sodelovanja:

 • skupne prireditve in praznovanja
 • ustvarjalne delavnice otrok, staršev in delavcev
 • obiski, izleti
 • predstavitve dela v oddelku preko nastopov otrok
 • dnevi odprtih vrat

d) Informiranje staršev o programih, življenju in delu otrok v vrtcu in oddelkih ter o aktualnih vsebinah preko:

 • LDN vrtca in oddelkov
 • publikacije Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
 • pisnih sporočil o tekočem delu, življenju in igri, o programih, dejavnostih in projektih v oddelku  pred vrati igralnic ali na panojih v garderobi, hodniku, preko zgibank, s foto in video dokumentacijo
 • preko elektronskih medijev – dejavnosti predstavljene na spletni strani, obvestila o dogodkih

e) Pridobivanje informacij s strani staršev o potrebah, predlogih in pripombah preko:

 • ustnih ali pisnih informacij posameznih staršev, predstavnikov sveta staršev
 • osebnih pogovorov
 • skupnih srečanj
 • preko anketnih vprašalnikov.
(Skupno 407 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost