Programi vrtca in oddelki

Vzgojno izobraževalno delo oblikujemo glede na sprejeti nacionalen program za predšolske otrokeKURIKULUM za vrtce, ki ga je dne, 18. marca 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

V našem vrtcu omogočamo vsem otrokom 9 urni dnevni program. Z ustaljenim dnevnim redom, zagotavljamo dobro počutje v času bivanja v vrtcu. V vrtcu omogočamo vsem staršem možnost, da svoje otroke vključijo v celodnevno vzgojo in varstvo otrok od 6.00 do 16. 30 ure.

Program vrtca je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in se izvaja od 1. septembra do 31. avgusta.

Oddelki se vsako šolsko leto oblikujejo v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico.

V okviru vrtca so organizirani štirje oddelki. To šolsko leto je v vrtec vpisanih 64 otrok. Število otrok se bo postopno zviševalo vse do meseca marca, ko bo v vrtec prišel še zadnji vpisan otrok v tem šolskem letu.

Otroke glede na starost razdelimo v 1. starostno obdobje (so otroci, ki do konca koledarskega leta ob šolskem letu dopolnijo 3 leta) in v 2. starostno obdobje (so otroci, ki so starejši od 3 let).  Glede na njihovo starost oz. starostno obdobje oblikujemo naslednje oddelke:

  • HOMOGENE – v teh so otroci, ki so v starostnem razponu enega leta (v tem šolskem letu imamo v vrtcu prvi in drugi oddelek vrtca).
  • HETEROGENE – v teh so otroci, ki so v razponu dveh let ( v tem šolskem letu je to četrti oddelek vrtca).
  • KOMBINIRANE – v teh so otroci iz 1. in 2. starostnega obdobja (v tem šolskem letu je to tretji oddelek vrtca).

 

Zaposlene imamo pet vzgojiteljic in 4 pomočnice vzgojiteljic. Drugi zaposleni v vrtcu so; ravnatelj, tajnica VIZ 6, svetovalna delavka, kuharica, čistilka, gospodinja in hišnik.

(Skupno 873 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost