Dnevna rutina

Enako pomembne kot v kurikulu zapisani cilji in vsebine so tudi vsakodnevne dejavnosti v vrtcu, komunikacija in interakcije z otroki in med otroki, raba pohvale in graje, pravila za nadziranje časa in prostora.

Dnevna rutina otrokom ponuja dosleden razpored dogodkov, na katerega se lahko zanesejo in ga lahko razumejo, odraslim pa pomaga organizirati čas z otroki.

Življenje in delo v vrtcu se začne s prihodom otrok v vrtec, glede na odpiralni čas vrtca in potrebe staršev in se zaključi z odhodom otroka domov.

V vrtcu skrbimo za otrokom prijazno dnevno rutino skozi katero jih učimo samostojnosti in skrbi za lastno varnost, zdravje, higieno in pri tem izhajamo iz individualnih potreb otrok (počitek, prehranjevanje…).

Dejavnosti v enakem zaporedju otroku razvijajo občutek varnosti in dobrega počutja, zato je vsak dan po prihodu v vrtec čas za:

  • mirno prebujanje, igro v skupini, ustvarjalne dejavnosti po kotičkih, individualno delo,
  • zajtrk med 8.00 in 8.30 uro,
  • malico med 9.30 in 10. uro,
  • načrtovane dejavnosti za otrokov gibalni, čustveni, socialni in spoznavni razvoj ter spontano igro v igralnici ali na prostem,
  • kosilo  med 11.00 in 12. uro,
  • počitek oz. umirjene dejavnosti po kotičkih v igralnici,
  • igra in druženje v igralnici ali na prostem,
  • dan v vrtcu se zaključi s spontano igro in odhodom domov.
(Skupno 1.532 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost