5. poročilo  » V objemu besed«
Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
Izvajalki:
Vanja Kajzer Novak
Mateja Meško

4. DELAVNICA S STARŠI
TEMA: Informativne slikanice (naravoslovje, matematika)
Cilj;
•    doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del,
•    spoznava knjigo kot vir informacij
Uvod:
Branje zgodbice : Vilma in zima, ter mali modri in mali rumeni
Glavni del:
Zaradi lažjega izvajanja poizkusov sva s sodelavko že vnaprej izbrale 5 različnih eksperimentov.
Na pladnje sva pripravile vse potrebne pripomočke, ter navodila za izvajanja. Starši so skupaj z otroki izvedli poiskuse.
Zaključek:
Na koncu so otroci dobili knjižno darilo. Starejša skupina je prejela knjigo Lea Lionni mali modri in mali rumeni, mlajša skupina pa je prejela Erica Hilla Piki obišče kmetijo
Evalvacija:
V četrtek, 12.1. 2017 se je v našem vrtcu odvilo 4. srečanje s starši. Tema četrte delavnice je bila:  Informativne slikanice (naravoslovje, matematika)
Pozorno poslušanje in opazovanje je pomemben člen v razvijanju pismenosti. Po poslušanju zgodbice in demonstraciji eksperimentov so le te  izvajali tudi sami. Starši in otroci so uživali ob izvajanju eksperimentov. Pridobili so si pozitivne izkušnje in upam, da jim bo to spodbuda, da bodo tudi doma posegli po strokovni literaturi.
Srečanje smo zaključili z darilcem – knjiga.