V objemu besed – 2. srečanje s starši

  1. poročilo » V objemu besed« Vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci

Izvajalki:   Vanja Kajzer Novak in Mateja Meško

 

  1. DELAVNICA S STARŠI

TEMA: Podajanje leposlovnih slikanic preko drugih medijev

Cilj;

  • doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del,
  • spodbujanje jezikovnih zmožnosti

Uvod:

Ogled dramatizacije Mojca Pokrajculja

Glavni del:

Reševanje delovnih listov, zapisovanje otrokovih odgovorov, jezikovno ustvarjanje

Zaključek:

Igra s kostumi in lutkami

Evalvacija:

V torek, 20. 12. 2016 se je v našem vrtcu odvilo 3. srečanje s starši. Tema tretje delavnice je bila: Podajanje leposlovja   preko drugih medijev. Pozorno poslušanje in opazovanje je pomemben člen v razvijanju pismenosti. Preko projekcije smo si ogledali dramatizacijo Mojca Pokrajculja, ki so jo že pred leti zaigrali otroci iz našega vrtca Jurček.

Po ogledu so starši skupaj z otroki izpolnili delovni list, ki je vseboval različne naloge. Odgovarjali so na vsebinska vprašanja, iskali so poklice, rime na besede, za konec pa so razmišljali tudi o tem, koga bi oni sprejeli v piskrček, če bi bili Mojca Pokrajculja.

Sledil je bolj zabaven del, kjer so si otroci oblekli kostume, se igrali z lutkami in tako poustvarjali svoja videnja, doživetja in občutja iz pravljice. Z delavnico sva želeli staršem prikazati drugačen način spoznavanja naših leposlovnih slikanic ter različne načine kako se o njih pogovarjati in poustvarjati.

Srečanje smo zaključili z darilcem – plakat.