pasicalogotipiuradnanova2

Tudi v našem vrtcu smo sklenili, da bomo skušali na otroke prenesti čim več ljubezni do branja. Zavedamo  se, da je naš zgled premalo, zato se obračamo starši na Vas, da bomo skupaj premaknili svet na bolje.
Vse slabši rezultati nacionalnih preverjanj v 6. in 9. razredu so stroko spodbudili, da spodbujanje  razvoja bralne pismenosti premaknejo v čim ranejša leta.
V predšolskem obdobju so otroci najbolj dojemljivi a ob poplavi vseh mogočih medijev, žal včasih pozabimo na knjigo.
Če bomo prebirali knjige skupaj z otrokom v naročju, nas bo to povezalo na več ravneh in otrok bo začutil zaupanje ljubezen in toplino ob nas.
Strokovnjaki so nas na svojih predavanjih spomnili na to kaj je pomembno pri razvoju bralne pismenosti  in kakšne so res kvalitetne slikanice.
V vrtcu bomo strokovne delavke ponudile te knjige v okviru bralne značke.
Vljudno  vas vabim, da se boste skupaj z otroki udeležili naših delavnic, kjer bomo brali in ustvarjali, se vsi skupaj učili in razvijali našo bralno pismenost.
Otroci, ki se bodo udeležili delavnic, bodo dobili nekaj takšnih  knjig v trajno last. Knjige bodo na delavnicah razdelile strokovne sodelavke iz pedagoške in filozofske fakultete.

Vanja Kajzer Novak